Što će se postići projektom

Ispiši

Projektom će se izvršiti manji infrastrukturni radovi na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije te kupiti oprema za liječnike u Domu zdravlja BBŽ i koncesionare.

Manji infrastrukturni radovi rekonstrukcije/preuređenja izvodit će se na 4 zgrade Doma zdravlja BBŽ – Ispostave Daruvar, Grubišno Polje, Čazma i Garešnica.

Vrijednost infrastrukturnih radova, sufinanciranih iz EU sredstava, zajedno s izradom tehničke dokumentacije i nadzorom radova iznosi 3,57 milijuna kuna. Cilj infrastrukturnih radova je zadovoljavanje Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te provođenje dodatnih aktivnosti za promicanje horizontalnih politika EU. Izvodit će se radovi u svrhu omogućavanja pristupa invalidima (pristupne rampe na ulazima, ugradnja automatskih kliznih vrata na ulazima, sanitarnih čvorova za invalide, taktilne površine), izmjena unutarnjih vrata, izmjena i niveliranje postojećih dotrajalih podova, sanacija stubišta, uređenje sanitarnih čvorova, ugradnja led rasvjete, info sustavi za pacijente namijenjeni svima, a prvenstveno slabo pokretnim, slijepim i gluhim osobama te drugi potrebni radovi.

Projektom je obuhvaćeno ukupno 40 ordinacija Doma zdravlja BBŽ (26 ordinacija obiteljske medicine, 9 ordinacija dentalne medicine, 3 ordinacije za zdravstvenu zaštitu žena, 2 ordinacije za zaštitu djece) i radiološka dijagnostika Doma zdravlja BBŽ Ispostave u Daruvaru, te 33 koncesionara (10 obiteljske medicine, 16 dentalne, 4 zdravstvene zaštite žena, 3 za zdravstvenu zaštitu djece).

Nabavit će se nova oprema u vrijednosti 6 milijuna kuna, a liječnicima će se kroz projekt osigurati i potrebne edukacije za rad s novom opremom. Projektom će se nabaviti 64 različite vrste dijagnostičko terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme, ukupno 532 komada opreme. Najveća pojedinačna vrijednost nabavljene opreme je novi digitalni RTG uređaj za Radiologiju u Daruvaru, procijenjene vrijednosti 1,5 milijuna kuna.

Projektom će se ostvariti sljedeći pokazatelji:
• smanjenje broja uputnica od 5%
• opremit će se 74 ordinacije
• obavljat će se 88 novih usluga na razini PZZ.

Tijekom provedbe projekta održat će se 2 edukacije za liječnike iz područja ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, a provodit će se i obvezni elementi EU projekta iz područja vidljivosti i upravljanja projektom. Projekt je pripremao Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, koji ga i provodi.

Sva nabavljena oprema bit će dana na korištenje liječnicima Doma zdravlja i koncesionarima, ali ostat će u vlasništvu Županije najmanje 5 godina nakon završetka projekta, čime će se osigurati trajnost projekta i svrsishodno korištenje opreme.

Nabava nove opreme za liječnike primarne zdravstvene zaštite pridonijeti će smanjenju uputnica u bolnice, jer će liječnici moći obavljati nove dijagnostičko terapijske postupke na primarnoj razini, a nabavom nove opreme povećat će se i kvaliteta postojećih usluga. Zdravstveni sustavi u suvremenim društvima imaju ulogu u pomaganju ljudima da održe i poboljšaju svoje zdravlje te svima moraju biti dostupni, čemu će se ovim projektom uvelike doprinijeti.