Što će se postići projektom

  Projektom će se izvršiti manji infrastrukturni radovi na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije te kupiti oprema za liječnike u Domu zdravlja BBŽ i koncesionare.
››

Svrha i cilj projekta

  Nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, koja je osnivač Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije i davatelj koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
››

Ukratko o projektu

  NAZIV PROJEKTA: Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije
KORISNIK: Bjelovarsko-bilogorska županija
UPRAVLJAČKO TIJELO (UT): Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
POSREDNIČKO TIJELO (PT2): SAFU - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 10.021.748,89 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 9.974.648,89 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 8.478.451,55 kuna
INTENZITET EU POTPORE: 85%
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od prosinaca 2016. do travnja 2019. godine
››

Gdje smo?

  Dr. Ante Starčevića 8
43000 Bjelovar
Tel.:
Fax:
››